"קרן דלק" החליטה שלא לפתוח הרשמה למלגת לימודים לשנת הלימודים תשע"ב באפשרותך להכנס לאתר של היחידה להכוונה ולבדוק על מלגות מקרנות אחרות
דף הבית
פרטים נוספים
הגשת מועמדות

טבלת מדרג לקביעת מצב סוציאלי וכלכלי(נא לציין בכל פניה מס' ת.ז.)

הלשכות להכוונת חיילים משוחררים:
תל-אביב והמרכז:

03-7380909 שלוחה 8
חיפה והצפון:

04-8301104/6 שלוחה 7
ירושלים והסביבה:

02-6251735
באר-שבע והדרום:

08-6204325/6

רשימת מרכזי הכוונה ומרכזי צעירים ברשויות המקומיות

מלגה מקרן דלק לחינוך למדע ולתרבות

קרן המלגות לחיילים משוחררים מ "קבוצת דלק", הוקמה ביוזמת דירקטוריון "דלק" כדי לסייע לחיילים משוחררים, לרכוש השכלה בארץ.
"קרן דלק" מעניקה מלגה בסכום של עד 30,000₪ לתואר ראשון מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או עד 40,000 ₪ ללומדים לימודי הנדסה בלבד. המלגה הינה עבור שכר לימוד לתואר ראשון מוכר בארץ ובמוסד אקדמי מוכר. משנת הלימודים הראשונה (שנה א וסמסטר א' המתחיל באוקטובר) . ועד 3 שנים רצופות לתואר ראשון או 4 שנים רצופות ללומדים לימודי הנדסה. (10,000 ₪ בכל אחת משנות הלימוד, בהתאם לדרישות המלגה)

הקרן תיתן עדיפות לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל.

היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון

הטיפול בבקשת המלגה, החל משלב הפניה, הרישום, המיון ובחירת המועמדים הסופיים וכן המשך המעקב והטיפול במלגאים במשך שנות זכאותם למלגה, נעשה ע"י היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, בהתאם לקריטריונים אשר הוגדרו ע"י "קרן דלק".

בשנת הלימודים תשע"א, הקרן מציעה 100 מלגות לימודים, לחיילים משוחררים אשר החלו ללמוד את השנה הראשונה והסמסטר הראשון שלהם לתואר, בתשע"א – אוקטובר 2010 . הסטודנטים ייבחרו בהתאם לתנאי הקרן, בהתאם לבחינת הרקע והמצב הסוציאלי והכלכלי וכן בהשוואה לשאר הפונים.

יש לקרוא הרשום מטה, בעיון, לפני ההרשמה:
תנאי סף נדרשיםאופן הגשת בקשה למלגההצהרת מגיש הבקשה

תרומה לקהילה

הזכאים למלגה, מחויבים לתרום 130 שעות מזמנם לקהילה, במהלך השנה. 65 שעות בכל סמסטר התרומה לקהילה מתבצעת במסגרת עמותת "ידידים למען הנוער והחברה",

תשלום המלגה

המלגה השנתית לתואר ראשון, תועבר ב-2 תשלומים שווים בסך 5,000 ₪, בתום כל סמסטר (לא כולל סמסטר קיץ), לאחר שנמצא כי הסטודנט עמד במחויבויות הלימודים (לימודים של 12 שעות שבועיות לפחות) ובתרומה לקהילה, 65 שעות בסמסטר.

"קרן דלק" והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון  יחלקו המלגה, בטקס חגיגי. נוכחות הזכאים בטקס- חובה.

אנו מאחלים לך הצלחה ושנת לימודים פורייה.
נא להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר!
דואר אלקטרוני
סיסמה

נסגרה ההרשמה למלגת דלק למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"א| כל הזכויות שמורות 2000-2008