מלגות

מלגות הקרן ניתנות לאוכלוסיות יעד שנקבעו ע"י מועצת הנאמנים. הזכאות הינה לחיילים משוחררים ע"פ הגדרת החוק בלבד. רב המלגאים משתתפים בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה בקהילותיהם.

אוכלוסיית היעד של הקרן בתשפ"א הינם:

 • תושבי פריפריה גאוגרפית

 • חיילים בודדים

 • יוצאי העדה האתיופית

 • חרדים

 • בני מיעוטים (דרוזים, בדואים, צ'רקסים, מוסלמים ונוצרים שסיימו שרות).

מי זכאי להגיש בקשה למלגה? 

​מועמדים אשר עונים על הקריטריונים של אחת מתכניות הסיוע המוצעות שפרטיהם מפורטים להלן בתנאי שהינם:

 • חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי השרות הלאומי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.

 • חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן.

 • חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי (בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע) למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי. מועמדים אלה זכאים לסיוע החל משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפיקדון במלואו לא למטרות לימודים .

 • חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים בארץ לפחות 12 שעות שבועיות.

 • מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם ממשלתי, פרטי, מקום עבודת הורים, קיבוצים או קרנות כגון: אייסף, אימפקט, מפעל הפיס, דיקנט הסטודנטים, מינהל הסטודנטים, משרד החינוך, תכנית אקדמיה, ממדים ללימודים וכו'. אלא אם כן היקף הסיוע אינו עולה על 8,000 ₪.

לתשומת ליבכם:
 • ההרשמה למלגות לשנה"ל תשפ"ב תפתח בתאריך 15.9.21 ותסתיים בתאריך 15.12.21. יש להגיש את הטפסים לפי הוראות המפורטות עבור כל תכנית לא יאוחר מהתאריך 31.12.21.

 • סטודנט שיימצא זכאי למענק, יקבל תשובה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מצוין בטופס הבקשה לא יאוחר מתאריך 20.1.22.

 • חיילים משוחררים אשר לומדים במכינה קדם אקדמית, לימודי קדם הנדסאים והנדסאים שנה א' + ב' אינם זכאים לסיוע.

 • מועמדים אשר לומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים ללימודים בהיקף של שלושה קורסים בסמסטר.

 • לא ניתן לפנות ליותר מתכנית סיוע אחת של הקרן.

 • גובה הסיוע המרבי לשנה"ל תשפ"א יעמוד על 6,500 ₪ ומותנה באורך ובהיקף השרות.