top of page

פריסה ארצית

פעילות הקרן מתפרסת לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל מקרית שמונה בצפון ועד לאילת בדרום. הקרן מפעילה תוכניות מיוחדות בלמעלה משלושים ערים ובעשרים ושמונה מועצות אזוריות. הקרן שותפה בהפעלת עשרות מרכזי צעירים ומרכזי יעוץ והכוון בעיקר בפריפריה ובאמצעותם מחלקת מלגות ומממנת שירותי יעוץ, הכוון, סדנאות ופועלת לקידום צעירים לקראת ולאחר סיום שירות צבאי, לאומי ואזרחי. הקרן מעורבת בעשייה מקומית ושותפה בוועדת ההיגוי של כל אחד מהמרכזים וגם בוועדה העליונה המאגדת את כל השותפים במיזם המבורך. לקרן קשר עם כל המוסדות להשכלה גבוהה וכן עם עשרות מכללות להכשרה מקצועית, בתי ספר להשלמת השכלה ומוסדות לימוד רבים ומגוונים בכל רחבי המדינה. שיתוף פעולה עם כל מגזרי המשק, הממשלתי, ציבורי, פרטי והתנדבותי הם אחד מעקרונות הפעולה המרכזיים של הקרן.
bottom of page