top of page

פריסה ארצית

פעילות הקרן מתפרסת לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל מקרית שמונה בצפון ועד לאילת בדרום. הקרן מפעילה תוכניות מיוחדות בישובים רבים . הקרן שותפה בהפעלת עשרות מרכזי צעירים ומחלקת מלגות בלמעלה מ -65 ישובים. לקרן קשר עם כל המוסדות להשכלה גבוהה וכן עם עשרות מכללות להכשרה מקצועית, בתי ספר להשלמת השכלה ומוסדות לימוד רבים ומגוונים בכל רחבי המדינה. לקרן שיתופי פעולה עם כל מגזרי המשק, הממשלתי, ציבורי, פרטי והתנדבותי. 
bottom of page