top of page

משרדי ממשלה

צה"ל - שער לעתיד, מנהלת אוכלוסיות
משרד הבטחון האגף והקרן לחיילים משוחררים
משרד לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי
משרד הרווחה והביטחון החברתי
שרות התעסוקה
המועצה להשכלה גבוהה
רשות השרות הלאומי/אזרחי במשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות

 

משרדי ממשלה
מגזר שלישי
קרנות
שלטון מקומי

מגזר שלישי

העמותות לשירות אזרחי/לאומי -בת עמי, האגודה להתנדבות בעם, עמותת שלומית ועמינדב
אלומה
שגרירי רוטשילד
חינוך לפסגות
עתידים
כל ישראל חברים 

קרנות

קרן אימפקט
קרן הישג
קרן רש"י
קרן גנדיר
קרן איסף
קרן רוטשילד-קיסריה
קרן ביחד

 

שלטון מקומי

מרכז השלטון המקומי
רשויות מקומיות
ארגון המועצות האזוריות 

up
bottom of page