top of page

משרדי ממשלה

משרד הבטחון כולל צה"ל
משרד לפיתוח הנגב והגליל
משרד החינוך-אגף לחינוך מבוגרים
משרד הרווחה
משרד השיכון-שיקום שכונות
משרד הקליטה-אגף צעירים
המועצה להשכלה גבוהה
משרד הכלכלה אגף להכשרה
שרות התעסוקה
משרד החקלאות- מנהלת השרות הלאומי/אזרחי

משרדי ממשלה
מגזר שלישי
קרנות
שלטון מקומי

מגזר שלישי

ג'וינט ישראל
הסוכנות היהודית
העמותות לשירות אזרחי/ לאומי-

בת עמי, האגודה להתנדבות בעם, עמותת שלומית, עמינדב
אלומה
אח"י
פר"ח
חינוך לפסגות
עתידים
קולות בנגב
דרור בתי חינוך

קרנות

קרן אימפקט
קרן הישג
קרן רש"י
קרן גנדיר
קרן גלנקור
קרן גילברט
קרן קציר
קרן איסף
קרן רוטשילד-קיסריה
קרן מירא'ג
קרן ידידות טורונטו
קרן יחד למען החייל
גזית גלוב

שלטון מקומי

מרכז השלטון המקומי
רשויות מקומיות
ארגון המועצות האזוריות 

up
bottom of page