top of page

מי אנחנו?

מי אנחנו?

קרן גרוס הוקמה בשנת 1988 מתוך מגמה לסייע בידי משוחררי צה"ל והשרות הלאומי/אזרחי להשתלב בחיים האזרחים. הקרן פועלת באמצעות מתן מלגות לכל סוגי הלימודים וכן ביזום ותמיכה של פרויקטים המקדמים חיילים משתחררים ומשוחררים. הקרן בונה שותפויות ומשפיעה בעיצוב תוכניות לקידום צעירים במדינת ישראל. הקרן שותפה במיזמים רבים ומייעצת לרשויות, גופים וארגונים המסייעים בידי צעירים מסיימי שרות.

פעילות הקרן מוכתבת ע"י חבר נאמנים בו מכהנים חמישה חברים:

  •  אלכס  שטיין- שופט בית המשפט העליון - יו"ר

  •  צבי זילברטל- שופט בית המשפט העליון 

  • מני מזוז - שופט (בדימוס) בית המשפט העליון

  • פרופ' יוסף תמיר

  • גב. מירלה גל

מנכ"ל הקרן - נעמי פינק גרטנר

חזון הקרן - לאפשר למשוחררי צה"ל מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית של ישראל מתן הזדמנויות להשתלב באופן מיטבי בעולם התעסוקה וההשכלה 

המשימה - לפעול, דרך מתן מלגות וקידום פרויקטים, על מנת לאפשר למשוחררי צה"ל והשרות הלאומי\אזרחי מקרב אוכלוסיות היעד שנבחרו ע"י מועצת הנאמנים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית של ישראל להשתלב באופן מיטבי בעולם התעסוקה וההשכלה

אוכלוסיות היעד של קרן גרוס שנבחרו ע"י מועצת הנאמנים הם: חיילים משוחררים או מסיימי השרות הלאומי\אזרחי תושבי פריפריה, בני מיעוטים, חיילים בודדים, חרדים ויוצאי העדה האתיופית.

bottom of page