top of page

פרויקטים

מתוך רצון לתת מענים מגוונים לחיילים משתחררים ומשוחררים הקרן יוזמת ותומכת בתכניות שונות המקדמות את שילובם של צעירים בחיים האזרחיים.

הקרן מתמקדת במספר תכניות:

  1. סדנאות הכנה לחיים האזרחיים >

  2. מרכזי צעירים >

  3. יעוץ והכוון >

  4. השתלבות בעולם העבודה>

  5. ליווי חיילים בודדים >

  6. תכניות הכנה ואוריינטציה לסטודנטים חדשים שנה א' מיישובי פריפריה>

  7. תגבור אוכלוסיות יעד>

  8. הפורום הכלכלי חברתי >

bottom of page