top of page

פרויקטים

מתוך רצון לתת מענים מגוונים לחיילים משתחררים ומשוחררים הקרן יוזמת ותומכת בתכניות שונות המקדמות את שילובם של צעירים בחיים האזרחיים.

הקרן מתמקדת במספר תכניות:

פרויקט הדגל של הקרן הינו סדנאות הכנה לאזרחות :

השחרור מהצבא ומהשרות הלאומי/האזרחי מהווה צומת מרכזית לקבלת החלטות חשובות בחיי צעירים. לצעירים נחוצים כלים מיומנויות ומידע אשר יסייעו להם בתהליך קבלת החלטות לגבי העתיד האישי והמקצועי שלהם. תהליך מושכל ישפר את סיכויי הצלחתם ומימוש הפוטנציאל האישי, דבר אשר יתרום להשתלבות נאותה בחיים האזרחיים.

מטרות הסדנא:
 • מתן כלים להתמודדות עם שינויים בחיים.

 • העצמה אישית.

 • הגברת תחושת המסוגלות תוך לקיחת אחריות אישית.

 • חשיפה למגוון אפשרויות תוך הדגשת חשיבות ההשכלה הגבוהה.

 • הקניית כלים לקבלת החלטות.

 • היכרות עם יכולות, נטיות ותחומי עניין.

 • חשיפה לעולם התעסוקה תוך מתן כלים להשתלבות בו (כתיבת קורות חיים, ראיון עבודה, מרכזי הערכה)

 • סיוע בגיבוש תכנית אישית אופרטיבית.

 • מידע על זכויות וחובות החייל המשוחרר.

הסדנאות פותחו על מנת לתת מענה לצרכים הייחודיים של כל אחת מאוכלוסיות היעד ומועברות תוך שילוב של הרצאות, סיורים, עבודה קבוצתית, שיחות והכוון אישי. כלל הסדנאות מתקיימות בשיתוף פעולה עם צה"ל ומשרד הביטחון- האגף והקרן לחיילים משוחררים

האוכלוסיות אשר בהן הקרן מתמקדת:
חיילים בודדים חסרי עורף משפחתי

יוצאי פריפריה גאוגרפית וחברתית 

דרוזים

מתנדבים מקרב בני המיעוטים 

סדנאות לבני ובנות השרות הלאומי/אזרחי

בנוסף לפרויקט הדגל, הקרן תומכת ויוזמת פרויקטים נוספים.

בשנת תשפ"ד הפרויקטים העיקריים הינם:

 1.  תוכניות תגבור ממוקדות לאוכלוסיות היעד ובניהם סדנאות ואבחונים תעסוקתיים, שיפור רמת הידע בשפה העברית ותוכניות מיוחדות לבעלי מוגבלויות שסיימו שירות.

 2. השתתפות במיזם "תופסים כיוון" - להשתלבות מיטבית של סטודנטים בפריפריה בעולם התעסוקה.

 3.  תכנית של ליווי סטודנטים דור ראשון להשכלה גבוהה שבחרו ללמוד באוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן גוריון תוך מתן מעטפת רחבה וכן ליווי אישי צמוד.

 4.  תמיכה במרכז השכלה-תעסוקה חדשני במכללת תל חי.

bottom of page