top of page

תכניות הסיוע המוצעות בשנה"ל תשפ"ד

בני מיעוטים

חיילים משוחררים בני מיעוטים: דרוזים, בדואים, צ'רקסים, נוצרים ומוסלמים שאינם זכאים למלגת ממדים ללימודים. מתן המלגה מותנה בניצול חלקי של הפקדון הצבאי  ובפעילות התנדבותית למען הקהילה.

חיילים בודדים

חיילים משוחררים ילידי הארץ אשר הוכרו בצה"ל כ"חיילים בודדים" או "זכאי סיוע" שאינם זוכים למימון ע"י מנהל הסטודנטים ואינם זכאים למלגת ממדים ללימודים. מתן המלגה מותנה בניצול חלקי של הפקדון הצבאי. 


תושבי פריפריה

סיוע לחיילים משוחררים תושבי הפריפריה כפי שמפורט בטבלאות הר"מ שניצלו חלק מהפקדון הצבאי ופועלים למען הקהילה.

המועמדות מותנית בכך שהמועמד מתגורר ברשות לפחות חמש שנים (לא כולל תקופת השרות). 

לרשימת רשויות מוכרת לתכנית לחצו כאן

חרדים

חיילים משוחררים ובוגרי שרות אזרחי שהינם בוגרי מערכת החינוך החרדית ישיבתית.  מתן המלגה מותנית בניצול חלקי  מסך הפקדון הצבאי.  

בני העדה האתיופית

חיילים משוחררים בני העדה האתיופית המבקשים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה  או במסגרות על תיכוניות אחרות וכן במסגרות של הכשרה מקצועית שאינם זוכים למימון ע"י מלגת מרום/מנהל הסטודנטים. זכאים להיכלל בתכנית זו מועמדים בני העדה אשר שרתו בשרות צבאי\לאומי. מתן המלגה מותנה בניצול חלקי של הפקדון הצבאי ובפעילות התנדבותית למען הקהילה.

ההרשמה נסגרה
bottom of page