top of page

תכניות הסיוע המוצעות בשנה"ל תשפ"ד

בני מיעוטים

חיילים משוחררים בני מיעוטים: דרוזים, בדואים, צ'רקסים, נוצרים ומוסלמים שאינם זכאים למלגת ממדים ללימודים. 

חיילים בודדים

חיילים משוחררים אשר הוכרו בצה"ל כ"חיילים בודדים"- חסרי עורף משפחתי או "זכאי סיוע" שאינם  זכאים למלגת "ממדים ללימודים" או "משפיעים בלימודים".


תושבי פריפריה

סיוע לחיילים משוחררים תושבי הפריפריה כפי שמפורט בטבלאות הר"מ. 

המועמדות מותנית בכך שהמועמד מתגורר ברשות לפחות חמש שנים (לא כולל תקופת השרות). 

לרשימת רשויות מוכרת לתכנית לחצו כאן

חרדים

חיילים משוחררים ובוגרי שרות אזרחי שהינם בוגרי מערכת החינוך החרדית ישיבתית. 

בני העדה האתיופית

חיילים משוחררים בני העדה האתיופית המבקשים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה  או במסגרות על תיכוניות אחרות וכן במסגרות של הכשרה מקצועית שאינם זוכים למימון ע"י מלגת מרום/מנהל הסטודנטים. 

bottom of page