תכניות הסיוע המוצעות בשנה"ל תשפ"א

בני מיעוטים

חיילים משוחררים בני מיעוטים: דרוזים, בדואים, צ'רקסים, נוצרים ומוסלמים. מתן המלגה מותנה בניצול של לפחות 2,000 ₪ מסך הפקדון הצבאי. 

 

חיילים בודדים

חיילים משוחררים אשר הוכרו בצה"ל כ"חיילים בודדים" או "זכאי סיוע" וכן עולים בודדים מחבר העמים וארצות מצוקה שאינם זוכים למימון ע"י מנהל הסטודנטים. מתן המלגה מותנה בניצול לפחות 2,000 ₪ מסך הפקדון הצבאי. 


תושבי פריפריה

סיוע לחיילים משוחררים תושבי הפריפריה כפי שמפורט בטבלאות הר"מ וניצלו לפחות 8,000 ₪ מסך הפקדון הצבאי. 

המועמדות מותנית בכך שהמועמד מתגורר ברשות לפחות חמש שנים (לא כולל תקופת השרות). 

לרשימת רשויות מוכרת לתוכנית לחצו כאן

חרדים

חיילים משוחררים ובוגרי שרות אזרחי שהינם בוגרי מערכת החינוך החרדית ישיביתית.  מתן המלגה מותנית בניצול לפחות 2,000 ₪ מסך הפקדון הצבאי.  

בני העדה האתיופית

חיילים משוחררים בני העדה האתיופית המבקשים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה  או במסגרות על תיכוניות אחרות וכן במסגרות של הכשרה מקצועית. זכאים להיכלל בתוכנית זו מועמדים בני העדה אשר שרתו בשרות צבאי\לאומי . מתן המלגה מותנית בניצול לפחות 2,000 ₪ מסך הפקדון הצבאי.