top of page

ייעוץ והכוון:

הקשת המתרחבת של מקצועות ועיסוקים הופך את תהליך קבלת החלטות לגבי עתידו המקצועי/תעסוקתי של הצעיר למאתגר ביותר. על מנת לסייע בתהליך, הקרן מעמידה לצעירים מספר כלים אשר מסייעים בהיכרות עם עולם המקצועות והבנת הכישורים, יכולות, נטיות והערכים האישיים שלו.

כלים אלה מוצעים לצעירים באמצעות מרכזי צעירים, עמותות וגופים מוניציפליים.

bottom of page