מניעת נשירה

תכניות למניעת נשירה פועלות לאיתור סטודנטים בתחילת דרכם עם מאפיינים המצביעים על סבירות גבוהה יותר לנשירה. הקרן תומכת בסדנאות שבמהלכן נלמדות אסטרטגיות ומיומנויות למידה המסייעות לסטודנט בפיתוח ושיפור יכולתו ללמידה יעילה ועצמאית. אסטרטגיות אלו כוללות כלים מעשיים הדרושים לצורך התמודדות עם מטלות לימודיות, אקדמיות וכן תהליך של הרחבת המודעות למאפייניו האישיים של הלומד. הסדנאות כוללות: פיתוח קריאה יעילה, ארגון יעיל של חומר, ניהול זמן, פיתוח כתיבה יעילה, התמודדות עם בחינות והכנת עבודות.

הקרן שותפה להפעלת תכניות ניסיוניות במסגרת מוסדות להשכלה וממשיכה לבחון כלים מגוונים לסיוע במיצוי הפוטנציאל הלימודי של צעירים.