top of page

השתלבות בעולם העבודה:

לאור ההבנה בחשיבות הסיוע לצעירים מהפריפריה להשתלב בתעסוקה הולמת, בחרה הקרן להיות שותפה במיזם "תופסים כיוון". תופסים כיוון הוקמה בשנת 2013 כמיזם חברתי הפועל למען מימוש ומיצוי תעסוקתי בקרב אקדמאים והנדסאים מהפריפריה בישראל ולאורך השנים הוכיח את נחיצותו, בפרט בימים אלו לאחר משבר הקורונה. המודל המקצועי הוכיח את עצמו, ופועל כעת בתשעה ישובים.

בשנה זו, מגפת הקורונה יצרה משבר תעסוקה חסר תקדים במשק הישראלי. המצוקה בקרב צעירי הפריפריה הינה עמוקה יותר. בתכנית פוגשים בצעירים אקדמאים או הנדסאים שרוצים להצליח ולצאת מהמעגל החברתי-כלכלי של הוריהם והשנה, המשימה הפכה קשה עוד יותר.

שנת תשפ"א התאפיינה בעשייה אינטנסיבית, ביצירת מודל גמיש ודינאמי לאור ההתמודדות עם משבר התעסוקה בקרב צעירים. אפיקי הפעילות העיקריים בשנה זו: המשך פעילות בכלל המרכזים (9) – בכל יישוב התקיימו שני מחזורי פעילות, כמתוכנן. בכל מחזור התקיימו 20 סדנאות קבוצתיות  וכל משתתף קיבל מנטור בכיר מתחום עיסוקו ועבר תהליך מנטורינג ארוך טווח. תוכן המפגשים הותאמו הן לצרכים שעלו בשטח והן לפורמט בו התקיים המפגש (פרונטאלי או בזום) . לצד האתגרים התכנית הורחבה לישוב נוסף ובקרוב תתפתח התכנית בעוד  שני ישובים. כמו"כ הוקמה  רשת בוגרים, המונה כיום 800 צעירים אקדמאים או הנדסאים

התכנית אף יזמה הקמת פורום ארגוני תעסוקת צעירים. פורום המונה כששים ארגוני תעסוקת צעירים שחבר יחד על מנת לשתף פעולה בקידום מהלכים להחזרת הצעירים לשוק התעסוקה.

bottom of page