top of page

ליווי חיילים בודדים

כהמשך לסדנאות ההכנה לאזרחות לחיילים בודדים, יזמה הקרן שותפות עם התכנית הלאומית "יתד" ובסיוע תכנית "למרחב" המשך ליווי לחיילים בודדים חסרי עורף.

החיילים נחשפים לתכנית עוד בהיותם בסדנה ומיד עם סיומה פונה אליהם מרכז תכנית "שבילים במרחב" להציע ליווי, תמיכה, סיוע בכל תחום בו זקוק הצעיר. התכנית מלווה את הצעיר במשך שנים ומסייעת במיצוי זכויות, הפניה לגורמים מקומיים, ממשלתיים ומענים מיוחדים בכל תחומי החיים.

התכנית מלווה מעל אלף חיילים בודדים לקראת ולאחר שחרור מהצבא.

bottom of page