בני מיעוטים

מעבר לסדנאות הכנה לאזרחות שמציעה הקרן למשרתים בשרות לאומי/אזרחי ומלגות הלימודים שמציעה הקרן , חשה הקרן כי יש חשיבות רבה לפתח מענים לבני המיעוטים עם כניסתם לעולם האזרחות. מתוך כך יצרה שותפות עם עמותות וגופים המאפשרים שיפור ההשכלה, פיתוח תמונת עתיד. הקרן שותפה בתכנית "רואד" מטעם המל"ג להרחבת נגישות להשכלה גבוהה במגזר.