הקרן מבקשת לתת תשומת לב מיוחדת לאוכלוסיות היעד בה בחרה מועצת הנאמנים להתמקד. היא יוזמת ומשתפת פעולה עם תכניות קיימות המספקות מענים בתחומי ההשכלה, הכשרה, לימודים ותעסוקה המותאמים לאוכלוסיות אלה. 

 

 התכניות כוללות: יעוץ, הכוון, לימודי שפה, שעורי עזר, העצמה והכנה לעולם העבודה.

 

תגבור אוכלוסיות יעד: