top of page

הקרן מבקשת לתת תשומת לב מיוחדת לאוכלוסיות היעד בה בחרה מועצת הנאמנים להתמקד. היא יוזמת ומשתפת פעולה עם תכניות קיימות המספקות מענים בתחומי ההשכלה, הכשרה, לימודים ותעסוקה המותאמים לאוכלוסיות אלה. 

 

 התכניות כוללות: יעוץ, הכוון, לימודי שפה, שעורי עזר, העצמה והכנה לעולם העבודה.

 

תגבור אוכלוסיות יעד:

bottom of page