בעלי מוגבלויות

"משלמים" הינה תכנית מכינה תלת שלבית לעולם העבודה והחברה ליוצאי צבא/שרות לאומי שהינם בעלי מוגבלויות.

מרכיבי ההכשרה כוללים הכשרה פרטנית, הכשרה קבוצתית ולמידה דרך התנסות (כולל סיורים). התכנית מתייחסת לבניית תכנית עתיד, פרואקטיביות, מיומנויות עבודה בסיסיות ותקשורת בינאישית.

פרק ההכרות עם עולם העבודה כולל יחידות המלמדות כתיבת קורות חיים, הכנה למרכזי הערכה וראיונות עבודה, לימוד דיני עבודה ומידע אודות עולם העבודה המתפתח.

הפרק על עולם ההשכלה מציב בפני המשתתפים מידע אודות מוסדות לימודים (אקדמיה והכשרה מקצועית) כולל הנגשה במוסדות אלה.

הפרויקט פועל באזורי ירושלים, הצפון והדרום. קרן גרוס חברה למשרדי הכלכלה, הבטחון, משרד הרווחה וכן לעמותת גוונים לפרויקט ייחודי זה.