top of page

 פרויקט הדגל של הקרן הינו:
 סדנאות הכנה לאזרחות

השחרור מהצבא ומהשרות הלאומי/האזרחי מהווה צומת מרכזית לקבלת החלטות חשובות בחיי צעירים. לצעירים נחוצים כלים מיומנויות ומידע אשר יסייעו להם בתהליך קבלת החלטות לגבי העתיד האישי והמקצועי שלהם. תהליך מושכל ישפר את סיכויי הצלחתם ומימוש הפוטנציאל האישי, דבר אשר יתרום להשתלבות נאותה בחיים האזרחיים.

מטרות הסדנא:
  • מתן כלים להתמודדות עם שינויים בחיים.

  • העצמה אישית.

  • הגברת תחושת המסוגלות תוך לקיחת אחריות אישית.

  • חשיפה למגוון אפשרויות תוך הדגשת חשיבות ההשכלה הגבוהה.

  • הקניית כלים לקבלת החלטות.

  • היכרות עם יכולות, נטיות ותחומי עניין.

  • חשיפה לעולם התעסוקה תוך מתן כלים להשתלבות בו (כתיבת קורות חיים, ראיון עבודה, מרכזי הערכה)

  • סיוע בגיבוש תכנית אישית אופרטיבית.

  • מידע על זכויות וחובות החייל המשוחרר.

הסדנאות פותחו על מנת לתת מענה לצרכים הייחודיים של כל אחת מאוכלוסיות היעד ומועברות תוך שילוב של הרצאות, סיורים, עבודה קבוצתית, שיחות והכוון אישי. כלל הסדנאות מתקיימות בשיתוף פעולה עם צה"ל ומשרד הביטחון- האגף והקרן לחיילים משוחררים

האוכלוסיות אשר בהן הקרן מתמקדת:
חיילים בודדים חסרי עורף משפחתי

יוצאי פריפריה

דרוזים

מתנדבים מקרב בני המיעוטים 

סדנאות לבני ובנות השרות הלאומי/אזרחי

bottom of page